Stærke kompetencer styrker renoveringen af Falkoner Centret

Hvordan renoverer man et stort hotel, som ved samme lejlighed også skal bygges om og udvides? Vi taler om Falkoner Centret på Frederiksberg i København, og et par nøgletal illustrerer opgavens omfang.

Samlet pris: cirka 500 millioner kr. Falkoner Centret består i dag af knap 30.000 m2 og skal udvides med godt 3.000 m2.

De knap 3.000 m2 skal bygges om, og antallet af hotelværelser vokser fra 166 til 334. Projektet skal stå færdigt i sommeren 2019, og renoveringen har i betydeligt omfang fokus på genbrug og upcycling. Fx bliver facadens rustfrie stålplader pillet ned og forarbejdet, og når de sættes op igen, løfter de hele bygningens arkitektoniske æstetik.

Visualisering af Falkoner Centret

Når en bygherre, en entreprenør, et par arkitektvirksomheder, en ingeniør, en rådgiver og en kommune skal løse en så kompleks opgave, kan en samarbejdsaftale parterne imellem udgøre et af de vigtigste redskaber. Fagfolk kalder aftalen Integreret Byggeri, og rent teknisk betyder den, at de traditionelle opdelinger og aftalemæssige rammer, der normalt gælder for store byggerier, brydes op.

Parterne, som omdanner en af de mest ikoniske bygninger på Frederiksberg, er:
Bygherre: ATP Ejendomme
Bygherrerådgiver: NIRAS
Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
Arkitekter: Arkitema Architects og Lendager Group
Ingeniør: NCC Engineering
Materiale leverandør: Lendager Up

NCC / Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

De fysiske møder er helt essentielle

Dennis Nielsen, direktør for Energirenovering i NCC, tager sin sikkerhedshjelm af og forlader Falkoner Centret for en stund. Han inviterer på café i nabolaget og konstaterer ved selvsyn, at det projekt, han står i spidsen for, fylder meget i det frederiksbergske gadebillede.

–Vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske generne, mens vi arbejder på projektet. Alle involverede samarbejder også om den del af opgaven, fortæller Dennis Nielsen over den varme kop kaffe.

–Når man går i gang med en opgave som Falkoner, kræver det samarbejde, og det betyder, at alle aktører mødes fysisk på byggepladsen. Dvs. ingeniører, arkitekter, håndværkere, entreprenør, bygherre og bygherrens rådgiver. Alle sidder sammen på byggepladsen, så vi hele tiden kan se, hvad det er, vi har mellem hænderne, og hvad det er, vi skaber sammen. Er man i tvivl om noget, kan man tage fat i en arkitekt eller en ingeniør, som måske befinder sig et andet sted på byggepladsen og vil kunne besvare dine spørgsmål. Før i tiden sad hver faggruppe på eget kontor forskellige steder i byen. Du kan med andre ord hurtigere finde ud af, hvis der over et bestemt loft kun er tolv centimeter ledig plads, hvilket kræver, at ventilationskanalen skal gøres mindre, som Dennis Nielsen udtrykker det.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Vi kommer ingen vegne, hvis vi sidder i hver vores silo

For Dennis Nielsen er det helt afgørende, at kompetencer mødes og taler sammen, så det ikke er en enkelt arkitekt eller en ingeniør, der danner projektet. Det er altafgørende, at holdet løfter i samlet flok.

–Entreprenøren er selvfølgelig også med, fordi han kan det produktionstekniske og er vant til at bygge. Den form for samarbejde sikrer også, at vi hele tiden har et øje på fx projektets økonomi og kan se, hvilken vej projektet bevæger sig. Vi skal i fællesskab vide, hvem der er ansvarlig for hvad, og der må aldrig være tvivl om rollefordelingen. Juraen taler også klart om, hvem der er ansvarlig for hvad, og hele arbejdet hviler på den rollefordeling, forklarer Dennis Nielsen.

–Vi holder løbende møder, hvor det faglige indhold er i centrum. Vi forsøger at flette de forskellige ekspertiser så godt sammen som muligt, og på den måde kan vi hurtigt få ryddet eventuelle tvivlsspørgsmål af vejen.

Selv deltager jeg i styregruppemøder, hvor jeg sammen med ATP Ejendomme og andre interessenter holder mig opdateret på den aktuelle status for projektet og ikke mindst økonomien, siger han.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Vi skal være ambitiøse og sikre kvaliteten

For NCC har opgaven med at modernisere og fremtidssikre Falkoner Centret frem mod de næste årtier stor strategisk betydning. Virksomheden har sat sig ambitiøse vækstmål, for så vidt angår renovering.

–Vi lærer af hvert eneste projekt, og en af de vigtigste forudsætninger for, at en renovering lykkes, er, at vi fysisk etablerer os på byggepladsen med alle relevante kompetencer. Vi ønsker at vise branchen, at når vi arbejder med noget, der er så stort som Falkoner Centret, så kræver det klare kompetencer, siger Dennis Nielsen.

Han opsummerer et grundigt og godt udviklingsforløb med ATP Ejendomme ved at fremhæve, at parterne hele tiden har talt meget direkte om, hvordan man kan sikre kvalitet på alle parametre i en så kompleks opgave som Falkoner Centret.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
NCC / Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Naboerne skal have nødvendig information

Det er ingen hemmelighed, at når et så markant byggeri renoveres, alt imens dele af huset stadig er i drift, og trafikken omkring ikke er blevet mindre, så er man nødt til at tage hensyn til naboer og lokalmiljø. Byggepladser er ofte en gene i byens rum. I den forbindelse understreger Dennis Nielsen, at arbejdet med Falkoner Centret er en opgave, der stiller særdeles præcise krav til logistikken på og omkring byggepladsen.

–For beboerne i området betyder det meget, at vi hele tiden bestræber os på at minimere støj og andre gener så meget som muligt. Derfor bruger vi mange kræfter på at skabe et fornuftigt flow i den trafik, som nødvendigvis skal til og fra en stor byggeplads. Og via hjemmeside, information på byggepladshegnet og andre initiativer vil vi informere, så godt vi kan om det, der foregår på og omkring byggepladsen, pointerer Dennis Nielsen.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Falkoner Centret åbner igen i sommeren 2019.
Du kan følge renoveringen frem til 2019 på www.nyfalkoner.dk
Har du byggetekniske spørgsmål kontakt da falkonercentret@niras.dk

Illustration: Arkitema Architects og Lendager Group
Fotos: Luna Signe Hørdum Nielsen / NXT
Tekst: Søren Egert / NXT
Arkiveret i Fortællinger, Fortællinger om visionerne.