Rådgiveren skal ha’ et øje på hver finger

–Vi taler om en stor byggeplads, meget mandskab og meget udstyr. Det hele skal passe sammen både ude og inde, og selv om huset er stort, er det jo ikke skabt med henblik på at blive renoveret og bygget om i det omfang, der gælder her, siger Peter Anker Olsen, chefrådgiver i Niras og med hands on på det meste af det, der foregår på byggepladsen på Falkoner Allé.

Som eksempel nævner han omklædningsfaciliteterne til 150 personer.

–Det er der jo ikke uden videre plads til inde i bygningen. Derfor er den type faciliteter blevet etableret udenfor på det begrænsede areal, der omgiver Falkoner Centret, siger han.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Løbende tilsyn

–Vores rolle som bygherrerådgiver er at bistå med rådgivning omkring pris, kvalitet og tid. I praksis sker det ved, at vi løbende fører et overordnet tilsyn med projektet, fx ser vi på, om den nødvendige kvalitetssikring bliver gennemført. En del af vores opgave er også at holde øje med de gener, der måtte opstå i forhold til naboer og de lejere, der i hele byggeperioden benytter centret, siger Peter Anker Olsen.

Sammen med parterne i projektet har Niras udviklet en samarbejdsmodel, der gør op med byggeriets traditionelle opdelinger.

–Det vigtigste er måske, at modellen sørger for, at så mange kompetencer som muligt kommer i spil i byggeprocessen så tidligt som muligt. Modellen,  vi har etableret, bygger på et tillidsfuldt samarbejde om at afdække projektets udfordringer og risici. Arbejdsformen har vist sig at være meget velegnet, når vi taler komplekse projekter, hvor man fx renoverer og udvider på samme tid. De modeller, vi som regel arbejder ud fra, betyder, at man forsøger at afdække enhver risiko, INDEN projektet går i gang. I Falkoner Centret – netop fordi opgaven er så kompleks – afdækker vi risici, samtidigt med, at arbejdet bliver udført, siger Peter Anker Olsen.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

En opskrift

Han ser den valgte samarbejdsmodel som noget, der nærmest kunne være en opskrift på fremtidige renoveringer.

–Men som supplement til samarbejdet er det også vigtigt med formelle og nedskrevne spilleregler. Vi holder hinanden op på et vist flow og løbende undersøgelser, og ved siden af står en stram tidsplan, også fordi vi arbejder midt i et tæt befolket område. Overordnet set gør vi så meget som overhovedet muligt for at mindske de gener, der altid vil følge med et byggeri af den størrelse, vi taler om her, siger han.

 

Nyt hver gang

Han er overbevist om, at metoden kan bruges mange steder i byggebranchen, og på renoveringsområdet vil det give særdeles god mening, vurderer han.

–I Danmark har vi en kolossal bygningsmasse, der skal ombygges og renoveres, og da vi som bekendt hele tiden ændrer på eksisterende ejendomme, er metoden helt nødvendig. Samarbejde er en af de vigtigste forudsætninger for, at man lykkes med komplekse opgaver, siger han.

–Samarbejdsmodellen er meget brugbar, når man etablerer samlede forløb, der vægter både tid og økonomi, men udfordringerne for de involverede er stor, også fordi renoveringer og andre byggeopgaver så at sige er nye hver gang, forklarer han.

Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret
Bag hegnet på renoveringen af Falkoner Centret

Is i maven

Når man skal renovere, bygge om og bygge til, taler man i byggebranchen om en kompleks opgave, og hvad Falkoner Centret angår, går opgaven også ud på at opgradere store dele af bygningen.

Peter Anker Olsen kalder opgaven en af de mere komplicerede.

–To etager bygges på, visse steder går man fra kontor til hotel, og opgradering af en lang række faciliteter bliver en væsentlig del af det færdige resultat.

–Et projekt som Falkoner Centret kræver en bygherre med is i maven, fordi det altid er nemmest at køre med det, man kender. Men her er vi underlagt, at huset så ud, som det gjorde. Det kræver, at der er viden og ro på bagsmækken hos bygherren, ATP Ejendomme, siger Peter Anker Olsen.


Falkoner Centret åbner igen i sommeren 2019.
Du kan følge renoveringen frem til 2019 på www.nyfalkoner.dk
Har du byggetekniske spørgsmål kontakt da falkonercentret@niras.dk
Læs flere fakta.

Fotos: Stine Skøtt Olesen / NXT
Tekst: Søren Egert / NXT
Arkiveret i Fortællinger, Fortællinger om visionerne.

En kommentar

  1. Pingback: Ny lyd, ny akustik og nye sæder - Vi genstarter Falkoner Centret

Der er lukket for kommentarer.