Parter

Stærke visioner og kompetencer samler sig om Frederiksbergs modernistiske vartegn

Placeringen midt på Frederiksberg forpligter

"Det er helt afgørende for renoveringen, at vi fastholder og udvikler Falkoner Centrets position på Frederiksberg. At have et sted med hotel, koncert og konferencer er vigtigt for bydelen og kommunen, og det helt særlige er jo den centrale placering på Frederiksberg, omgivet af ikke blot én men snart to metrolinjer. Vi arbejder konstant på, at vores portefølje af ejendomme skal være vedligeholdt bedst muligt, og omfanget af renoveringen af Falkoner Centret gør opgaven til en af de største i Danmark i øjeblikket. Bæredygtighed og energiforbrug vægter vi højt. Derfor optimerer vi de tekniske installationer i en energirigtig retning.”
.

Christian Hartmann
- underdirektør i ATP Ejendomme

Mindre energiforbrug, bedre indeklima

”For NCC har opgaven med at føre Falkoner Centret frem mod de næste årtier stor strategisk betydning. Vi har nemlig sat os ambitiøse vækstmål for så vidt angår renovering. Vi vil give Falkoner Centret nyt liv og borgerne nogle spændende rammer for store oplevelser. Samtidig går NCC nye veje for at nedbringe bygningens energiforbrug og forbedre indeklimaet. Overordnet set bygger denne tilgang på vores vision om at forny branchen og levere ekstraordinære, bæredygtige løsninger. For at lykkes med opgaven kræver det, at vi fysisk etablerer os på byggepladsen. Og via bl.a.  hjemmeside og information på byggepladshegnet fortæller vi, så godt vi kan om det, der foregår.”

Dennis Nielsen
- direktør for Energirenovering i NCC Danmark

Samarbejde baner vejen til succes 

”Opgaven med at renovere og ombygge Falkoner Centret er både kompleks og kompliceret. Derfor er et tæt samarbejde parterne imellem helt afgørende. I praksis kan vi komme ud for, at bygherren, ATP Ejendomme, må træffe beslutninger, der ikke var planlagte, og parternes måde at arbejde sammen på gør, at vi kan håndtere situationen. Bygherren skal i det hele taget ha´ is i maven, fordi der ofte er kort tid imellem, en beslutning bliver truffet, og at den føres ud i livet.  Derfor er en tankegang med ”dem” og ”os” ikke brugbar i Falkoner Centret. Ingen må falde tilbage i de sædvanlige roller. Derfor betyder samarbejde næsten alt.”
.

Peter Anker Olsen
- chefrådgiver i Niras

En ressourcebevidst renovering af facaden

”Vores vision og tilgang til projektet er drevet af to spørgsmål: Hvordan kan man genanvende mest muligt af Falkoner Centrets allerede eksisterende materialer? Og hvordan kan man udføre Danmarks mest bæredygtige og ressourcebevidste renovering? Når en bygning renoveres, bliver store mængder af materialer ofte blot til affald uden værdi. Vi viser med renoveringen af Falkoner Centret, hvordan materialerne får øget værdi gennem en proces kaldet upcycling. Vi giver den gamle facades 1500 kvadratmeter rustfrie stålplader et æstetisk og tidssvarende arkitektonisk udtryk ved at foretage en simpel mekanisk bearbejdning. Ja, det er innovation og bæredygtighed i praksis!.”  

Anders Lendager
- CEO og grundlægger af Lendager Group ApS

Hele projektet fører historien videre

"Vi ønsker at vise, at man ved hjælp af en nutidig tankegang kan transformere en eksisterende bygning til et hus, der er fremtidssikret. Vi skaber fx et bæredygtigt hotel, som bliver optimeret med flere værelser, og der bliver mere rationelle arbejdsgange for personalet overalt i bygningen. Dertil kommer, at stedet har en historie, i og med at tusindvis af mennesker i generationer har haft gode oplevelser til koncerter og meget andet. Den historie er vi med til at føre videre. Vigtigst af det hele er måske, at selve bygningens grundstruktur ikke bliver ødelagt."
.
.
.

Poul Schülein
- senior partner i
Arkitema Architects