Falkoner Centret får ny facade – genbrug i verdensklasse

Godt 1.400 plader af rustfrit stål har i mange år udgjort facaden på Falkoner Centret. Og sådan bliver det ved med at være. Næsten.

For som et led i den store renovering af bygningen på Falkoner Allé bliver hver eneste stålplade (to meter lang og 70 cm bred) pillet ned, skåret til, renset og lakeret, så Falkoner Centrets facade får et nyt og æstetisk velovervejet udseende.

Det er byggekoncernen Lendager Group, der står for den del af centrets omfattende renovering, og for Anders Lendager, stifter af og partner i virksomheden, spiller netop denne del af renoveringen en helt særlig rolle.

–Vi har faktisk udregnet CO2-besparelsen ved at genbruge stålpladerne meget konkret. En genbrugt plade sparer 35 kilo CO2. Sammenlagt betyder det, at der spares knap 60 tons CO2. Det svarer i runde tal til, hvad 74 husstande på Frederiksberg årligt udleder af CO2 i kraft af husstandenes elforbrug. Så genbrug af pladerne - i stedet for at fremstille nye - giver god mening, siger Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

Ressourcebevidst renovering

Lendager Group er med i den klynge af virksomheder, der står for at renovere, ombygge og udvide centret.

–Da vi hørte, at Falkoner Centret skulle renoveres, stod det klart, at projektet er et af de største af sin art. Vores tilgang til det var domineret af tanken om, hvordan man kan upcycle mest muligt af centret. Og det, vi så endte med at præsentere for ATP Ejendomme, var et bud på, hvordan man kunne udføre Danmarks mest ressourcebevidste renovering, forklarer Anders Lendager.

–Når man i dag bygger nyt, er man blevet bedre til at bygge bæredygtigt, men når man renoverer et byggeri, fjerner man store mængder materialer, som blot bliver til affald eller bliver smidt på deponi. Selv om materialerne repræsenterer en meget stor ressource. Derfor synes vi, at det kunne være interessant at undersøge, hvordan man kunne oparbejde nogle af projektets materialer til et nærmest nyt materiale, der kunne indgå i renoveringen. Og her kom de godt 1.400 stålplader for alvor ind i billedet, siger Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

Cirkulær økonomi

Han har i mange år arbejdet med genbrug og upcycling af bl.a. byggematerialer, og han er optaget af de principper, der gælder i den såkaldte cirkulære økonomi, fx at materialer kan recirkulere og på den måde genbruges i nye sammenhænge – bæredygtighed i praksis.

–Facadepladerne i rustfrit stål er af meget høj kvalitet, så man ved, at noget af en tilsvarende kvalitet vil der aldrig blive bygget med igen, simpelthen fordi det er så eksklusivt og dyrt et materiale. Derfor gik vi i dialog med ATP Ejendomme om et egentligt upcyclingsprojekt, hvor vi kunne tage noget af det, man både syntes var flot, men som man også betragtede som affald. Og via en designproces nåede vi frem til en løsning, der indebærer genbrug af facadeelementerne. Fordelene er sparet CO2 og en økonomi, der takket være bl.a. genbrugstanken hænger sammen, siger Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

Rene plader

–Konkret klipper man den gamle plade fri, og den del af pladen, som har været brugt til at få facaden til at se ensartet ud, skærer man af, så man står tilbage med en helt ren plade, der så ender med at blive en anelse mindre end de oprindelige plader. Så følger der rengøring, og herefter bliver den valset til en let kurvet plade, og den enkelte plade bliver forsynet med et ombuk. Til sidst – efter en omgang lakering – kan man montere de let matterede plader skulder ved skulder på Falkoner Centrets nye facade.

–I praksis viser eksemplet, hvordan man i meget omfattende renoveringsopgaver kan arbejde med cirkulær økonomi, spare CO2 og etablere en økonomi, der passer ind i en totalentreprise. For os er det også vigtigt, at man i store partnerskaber kan vise vejen for bæredygtighed – også i den eksisterende bygningsmasse, og jeg tror, metoden kan bruges mange andre steder, vurderer Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

God forretning

–For os drejer det sig om at få mest muligt bæredygtighed ud af den arkitektur, vi skaber, samtidig med at det også skal være en god forretning, og vi udfører arbejdet for en stor pensionskasse, der via renoveringen tager et samfundsansvar på sig. Investorer med en størrelse som ATP Ejendomme har en kolossal bygningsportefølje, men de har også et meget stort ansvar, fordi de forvalter almindelige menneskers penge. Derfor er det naturligt, at ATP Ejendomme går lidt forsigtigt frem, inden selskabet måske ruller upcyclingstankegangen ud i større skala. Jeg opfatter Falkoner Centret som en form for pilotprojekt, hvor man finder ud af, hvad der giver mening økonomisk, æstetisk og bæredygtighedsmæssigt, siger Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

Rene plader

–Konkret klipper man den gamle plade fri, og den del af pladen, som har været brugt til at få facaden til at se ensartet ud, skærer man af, så man står tilbage med en helt ren plade, der så ender med at blive en anelse mindre end de oprindelige plader. Så følger der rengøring, og herefter bliver den valset til en let kurvet plade, og den enkelte plade bliver forsynet med et ombuk. Til sidst – efter en omgang lakering – kan man montere de let matterede plader skulder ved skulder på Falkoner Centrets nye facade.

–I praksis viser eksemplet, hvordan man i meget omfattende renoveringsopgaver kan arbejde med cirkulær økonomi, spare CO2 og etablere en økonomi, der passer ind i en totalentreprise. For os er det også vigtigt, at man i store partnerskaber kan vise vejen for bæredygtighed – også i den eksisterende bygningsmasse, og jeg tror, metoden kan bruges mange andre steder, vurderer Anders Lendager.

Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret
Lendager / Visioner for Falkoner Centret

Falkoner Centret åbner igen i sommeren 2019.
Du kan følge renoveringen frem til 2019 på www.nyfalkoner.dk
Har du byggetekniske spørgsmål kontakt da falkonercentret@niras.dk

Fotos: Stine Skøtt Olesen / NXT
Tekst: Søren Egert / NXT

Gå på opdagelse i fortællinger fra byggepladsenfortællinger om kulturfortællinger om visionerne
Arkiveret i Fortællinger om visionerne.